Arviointi

Auktorisoituna Kiinteistöarvioijana (AKA) noudatamme Keskuskauppakamarin valvonnassa kansainvälisten arviointistandardien mukaisia menetelmiä ja suoritamme laadukasta kiinteistöjen ja huoneistojen arviointia sekä välitystoiminnassamme että erityistilanteissa.

Erityistilanteista mainittakoon esim asuntokauppojen riita-asiat, konkurssit, yrityssaneeraukset, verotus ja perinnönjako. Näissä tilanteissa meillä on pitkä kokemus ja toimeksiantajinamme on jatkuvasti mm asianajotoimistoja, vakuutusyhtiöitä, viranomaisia ja oikeuslaitos.

Kiinteistöarvioinnin lisäksi arvioimme myös irtaimen omaisuuden laidasta laitaan sekä teemme yritysten arvonmäärityksiä.